"ประจักษ์พยาน" และตอบทุกปัญหาคาใจ

10 มิ.ย. 2564 | 15:30:39
"ประจักษ์พยาน" 
และตอบทุกปัญหาคาใจ


กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด 
DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข
พูดคุยกับ อาจารย์ ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
​วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.20น.  - 15.40น.Share this: