เปิดขั้นตอนการทำ "International vaccination certificate หรือวัคซีนพาสปอร์ต"

10 มิ.ย. 2564 | 13:41:00
เมื่อเราต้องการเดินทางไปต่างประเทศหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 โดสแล้ว ต้องทำอย่างไรบ้าง?...แน่นอนว่า จะต้องมีเอกสารรับรองว่าเราได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว (International vaccination certificate) หรือวัคซีนพาสปอร์ต

ขั้นตอน
1. ใบรับรองการฉีดวัคซีน 
2. หนังสือเดินทาง (Passport) 
3. หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน 
4. ค่าเอกสาร 50 บาท

ขอรับเอกสารรับรอง
1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี 
3. กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
4. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เขตบางเขน กทม.
#วัคซีนพาสปอร์ต
#VaccinePassport


Share this: