สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,310 ราย เสียชีวิต 43 ราย

10 มิ.ย. 2564 | 12:43:15
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ในประเทศ
- ผู้ป่วยรายใหม่ 2,310 ราย
- ผู้ป่วยยืนยันสะสม 158,675 ราย
- หายป่วยแล้ว 111,861 ราย (หายป่วยเพิ่ม 3,035 ราย)
- เสียชีวิตสะสม 1,281 ราย (เสียชีวิตเพิ่ม 43 ราย)

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
- ผู้ป่วยยืนยันสะสม 187,538 ราย
- หายป่วยแล้ว 139,287 ราย
- เสียชีวิตสะสม 1,375 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 9 มิถุนายน 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 5,443,743 โดส

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 293,719 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 43,955 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. 
- ยอดผู้ติดเชื้อรวม 175,171,038 ราย
- อาการรุนแรง 85,299 ราย
- รักษาหายแล้ว 158,676,154 ราย
- เสียชีวิต 3,776,988 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 34,264,727 ราย
2. อินเดีย จำนวน 29,182,072 ราย
3. บราซิล จำนวน 17,125,357 ราย
4. ฝรั่งเศส จำนวน 5,725,492 ราย
5. ตุรกี จำนวน 5,306,690 ราย

** ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 80 จำนวน 187,538 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

Share this: