"ค่าใบอนุญาต" และตอบทุกปัญหาคาใจ

09 มิ.ย. 2564 | 15:35:47
"ค่าใบอนุญาต"
และตอบทุกปัญหาคาใจ


กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด
DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข 
พูดคุยกับ อาจารย์ ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.20น.  - 15.40 น.


Share this: