ห่วงมาก ๆ "กานฮา"

29 พ.ค. 2564 | 19:55:17
ห่วงมาก ๆ  "กานฮา" 
 
แมวเพศผู้ (ทำหมันแล้ว )  ชื่อว่า "กานฮา"  สีขาวดำ จุดสังเกต มีหนวด หางหักม้วน ไม่มีปลอกคอ
หายไปจากชุมชนบ้านครัวเหนือ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ วันที่ 26 พ.ค. 2564 

หากท่านใดพบเห็นติดต่อ 084-005-8575 หรือ 1644 สวพ. FM91
 

Share this: