#91อัปเดต สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 05.00 น

05 พ.ค. 2564 | 05:00:03

 #91อัปเดต  สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 05.00 น 


ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกจำนวน 154,883,255 ราย รักษาอาการดีขึ้น 132,248,104  ราย เเละเสียชีวิตสะสม 3,238,565 ราย 

1. ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 33,265,268 ราย เสียชีวิต 592,246 ราย (เพิ่มขึ้น 688 คน) 
2. ประเทศ อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 20,658,234 ราย เสียชีวิต 226,169 คน (เพิ่มขึ้น 3,438 คน) 
3. ประเทศ บราซิล ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 14,856,888 ราย เสียชีวิต 411,588 คน (เพิ่มขึ้น 2,759 คน) 
4. ประเทศ ฝรั่งเศส ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 5,680,378 ราย เสียชีวิต 105,387 คน (เพิ่มขึ้น 247 คน) 
5. ประเทศ ตุรกี ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 4,929,118 ราย เสียชีวิต 41,527 คน (เพิ่มขึ้น 336 คน) 

ประเทศไทยอยู่อันดับ 98 ของโลก ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 72,788 ราย (เพิ่มขึ้น 1,763 ราย) เสียชีวิต 303 คน (เพิ่มขึ้น 27 คน)  
Share this: