รมว.กลาโหมของสหรัฐฯ หารือสานต่อความร่วมมือทางทหาร พร้อมชื่มชมไทยรับมือกับสถานการณ์ COVID-19

23 ก.พ. 2564 | 23:56:29
 พล.ท.คงชีพ  ตันตระวาณิชย์  โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (เวลาประเทศไทย)  พล.อ. Lloyd Austin (ลอยด์ ออสติน) รมว.กห.สหรัฐฯ ได้หารือร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผ่านระบบโทรศัพท์ทางไกล  ณ ทำเนียบรัฐบาล

  ทั้งสองฝ่ายได้ชื่นชมความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกันที่มีมายาวนาน ในฐานะไทยเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐฯในภูมิภาค พร้อมทั้งได้หารือสานต่อความร่วมมือทางทหารและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกัน 

 พล.อ. Lloyd Austin ได้กล่าวชื่นชมไทยในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้เป็นอย่างดี  พร้อมกล่าวว่าไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและขอให้ไทยใช้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์ในภูมิภาค  โดยสหรัฐฯยึดมั่นในหลักกฎหมายและหลักมนุษยธรรม และพร้อมให้การสนับสนุนไทย  และได้กล่าวขอบคุณ กห.ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือทางทหารที่ผ่านมา โดยเฉพาะการฝึก Cobra Gold  และยินดีให้การสนับสนุนการฝึก การศึกษาทางทหาร รวมทั้งความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเสริมสร้างกำลังกองทัพไปด้วยกัน 

 พล.อ.ประยุทธ์ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ พล.อ. Lloyd และขอบคุณ สหรัฐฯ ที่ให้การสนับสนุนทางทหารและการแก้ปัญหา COVID-19 ที่ผ่านมา พร้อมย้ำว่าไทย ยึดมั่นในกฎบัตรอาเซียนและวิถีประชาธิปไตยและสนับสนุนการแก้ปัญหาในภูมิภาคตามหลักสันติวิธี โดยพร้อมที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกด้านกับสหรัฐให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และพร้อมสนับสนุนสหรัฐฯ เข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาในภูมิภาคอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสงบมั่นคงและประโยชน์ของภูมิภาคร่วมกัน 

Share this: