#91อัปเดต สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 วันที่ 14 มกราคม 2564 "มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 92 ล้านคนทั่วโลก"

14 ม.ค. 2564 | 05:05:44

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 05.00 น. 

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกจำนวน 92,610,430  ราย รักษาอาการดีขึ้น 66,147,685  ราย เเละเสียชีวิตสะสม 1,983,009  ราย 

1. ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 23,532,204 ราย , เสียชีวิต 392,474 ราย (เพิ่มขึ้น 2,645 คน) 
2. ประเทศ อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 10,506,305 ราย เสียชีวิต 151,726 คน (เพิ่มขึ้น 162 คน) 
3. ประเทศ บราซิล ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 8,256,536 ราย เสียชีวิต 205,964 คน (เพิ่มขึ้น 1,238 คน) 
4. ประเทศ รัสเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,471,053 ราย เสียชีวิต 63,370 คน (เพิ่มขึ้น 566 คน) 
5. ประเทศ อังกฤษ ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,211,576 ราย เสียชีวิต 84,767 คน (เพิ่มขึ้น 1,564 คน) 

ประเทศไทยอยู่อันดับ 128 ของโลก ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 10,991 ราย (เพิ่มขึ้น  157 ราย) เสียชีวิต 67 คน 
Share this: