#91อัปเดต สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563

22 พ.ย. 2563 | 05:08:51

#91อัปเดต สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 05.00 น. 

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกจำนวน 58,428,097  ราย , รักษาอาการดีขึ้น 40,419,342  ราย เเละเสียชีวิตสะสม 1,385,248 คน 

1. ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 12,417,111 ราย , เสียชีวิต 261,643 ราย (เพิ่มขึ้น 1,304 คน) 
2. ประเทศ อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 9,095,543 ราย เสียชีวิต 133,260 คน (เพิ่มขึ้น 496 คน) 
3. ประเทศ บราซิล ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 6,052,786 ราย เสียชีวิต 168,989 คน (เพิ่มขึ้น 327คน) 
4. ประเทศ ฝรั่งเศส ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,127,051 ราย เสียชีวิต 48,518 คน (เพิ่มขึ้น 253 คน) 
5. ประเทศ รัสเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,064,748 ราย เสียชีวิต 35,778 คน (เพิ่มขึ้น 467 คน) 

ประเทศไทยอยู่อันดับ 151 ของโลก ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,902 ราย (เพิ่มขึ้น 10 ราย) เสียชีวิต 60 คน  
125 Visitors | Share this: