10 วิธีเตรียมรับมือ ก่อนน้ำท่วม !!

19 ต.ค. 2563 | 03:36:31

ตำรวจทางหลวง แนะ 10 วิธีเตรียมรับมือ ก่อนน้ำท่วม 


1 ตั้งสติ ติดตามข่าวเฝ้าระวังภัย
2 ยกของขึ้นที่สูง 
3 ปิดกั้นส่วนที่น้ำเข้าในบ้านได้ 
4 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้าน ปิดช่องปลั๊กไฟด้วยเทปกาว  ป้องกันน้ำและดินอุดตัน 
5 เตรียมสิ่งของจําเป็น เช่น น้ำดื่ม อาหาร ยา เสื้อผ้า แบตสํารอง ไว้ใยามเกิดภัย 
6 จัดเก็บเอกสารสําคัญ ใส่ในซองกันน้ำ ไว้ในที่ปลอดภัย
7 ย้ายผู้ป่วย เด็ก คนชรา สัตว์เลี้ยงไปยังที่ปลอดภัย 
8 อพยพสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ปลอดภัย พร้อมอาหารที่จําเป็น 
9 นํารถยนต์และพาหนะ ไปไว้ในพื้นที่น้ำท่วมไม่ถึง 
10 ศึกษาเส้นทางอพยพ สถานที่ปลอดภัยห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทาง ทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเรา #ตำรวจทางหลวง 
102 Visitors | Share this: