" MEA ร่วม EVAT มอบผ้าใบรถตุ๊กตุ๊กป้องกัน COVID-19 พร้อมสนับสนุนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวไทยในอนาคต "

15 ก.ค. 2563 | 20:41:38
" MEA ร่วม EVAT มอบผ้าใบรถตุ๊กตุ๊กป้องกัน COVID-19 พร้อมสนับสนุนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวไทยในอนาคต "
 
วันนี้ (15 กรกฎาคม 2563) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ร่วมกับ นายกฤษฎา อุตตโมทย์ อุปนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) ฝ่ายส่งเสริมการใช้ พร้อมด้วยคณะผู้แทนหน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรม Change Tuk Tuks to New Normal เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร และผู้ขับขี่รถตุ๊กตุ๊กในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พร้อมรณรงค์การใช้งานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่จะช่วยลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่ คลองเตย
 
รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันที่มีกิจการร้านค้าต่างๆ และมีการเดินทางเพิ่มมากขึ้น รถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในยานพาหนะที่ใช้ในด้านการสัญจรของประชาชน และการให้บริการด้านการท่องเที่ยว จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อระหว่างผู้ขับขี่และผู้โดยสาร จึงเป็นที่มาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยการมอบผ้าใบป้องกัน COVID-19 พร้อมติดตั้ง จำนวน 150 ชุด ให้กับกลุ่มผู้ขับขี่รถตุ๊กตุ๊กในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยง เช่น ถนนนานา ถนนสุขุมวิท ตลาดคลองเตย รอบสนามหลวง และบริเวณปากคลองตลาด
 
นอกจากนี้ MEA ในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร เล็งเห็นถึงการสร้างความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมนวัตกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก รวมถึงการสร้างฝุ่นละอองที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ โดยความร่วมมือกับ EVAT ในการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจเรื่องรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้เกิดการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง MEA ยังคงดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตอย่างต่อเนื่องอีกด้วย


#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

Share this: