#91เตือนกัน "การป้องกันอันตรายจาก ไฟฟ้าดูด ไฟฟ็าช็อต กรณีเกิดน้ำท่วม"

17 ต.ค. 2563 | 02:50:43
  : เตือนระวังไฟดูด ไฟฟ้าช็อต และการช่วยเหลือคนที่ถูกไฟดูด ช่วงน้ำท่วม 

CR. กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
128 Visitors | Share this: