" สมเด็จพระสังฆราช เสด็จไปสถานีสนามไชย ทรงเจิมรถไฟฟ้าฯ ขบวนใหม่ของโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) "

12 ก.ค. 2562 | 23:08:02
" สมเด็จพระสังฆราช เสด็จไปสถานีสนามไชย ทรงเจิมรถไฟฟ้าฯ ขบวนใหม่ของโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) " 

วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปสถานีสนามไชย ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ประทับรถไฟฟ้าเสด็จไปยังศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้ามหานคร พระราม ๙ ทรงเจิมรถไฟฟ้าขบวนใหม่ของโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)

cr. สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 

Share this: