​ลืมกระเป๋าถือไว้ในรถแท็กซี่!! อยากได้คืนมากๆ #ฝากพี่แท็กซี่ช่วยดู

16 ก.ย. 2563 | 13:32:08
คุณภัทรพร แจ้งลืมกระเป๋าถือ สีน้ำเงิน ภายในไม่มีบัตรระบุชื่อ มีเงินสด 2,000 บาท และของใช้ส่วนตัว ลืมไว้ในรถแท็กซี่สีเหลือง ไม่ทราบทะเบียน ขึ้นจากซอยโชคชัยสี่ 63 มาลงซอยโชคชัยสี่ 8 เวลา 03.10 น. วันนี้ (16 ก.ย. 63)

246 Visitors | Share this: