​ ลงทะเบียนคนละครึ่ง 16 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00-23.00 น.

16 ต.ค. 2563 | 03:28:17
 ลงทะเบียนคนละครึ่ง 16 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00-23.00 น. โควต้า 10 ล้านคน ต้องเตรียมตัวอย่างไร ?

กระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเพื่อชิงเงิน 3,000 บาท ใช้ซื้อสินค้ากับร้านค้าหาบเร่แผงลอย 

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนคนละครึ่ง 

-มีบัตรประจำตัวประชาชน และบุคคลสัญชาติไทย 
-มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน 
-ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
-กำหนดจำนวนสิทธิ์แค่ 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด 
-ใช้งานภายแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง 

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งและใช้สิทธิ์สำหรับประชาชน 

-ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน คนละครึ่ง 
-ได้รับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ 
-ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง+ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบนแอปฯ เป๋าตัง 
-ได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง 150 บาทต่อวัน เติมเงินเข้า G-Wallet และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 
5610 Visitors | Share this: