​"รถบรรทุกจอดเสีย" วงแหวนตะวันออก (ทล.9) ไปบางพลี กม.51+400 เลนซ้าย

18 ต.ค. 2563 | 07:15:59
ถนนวงแหวนตะวันออก (ทล.9) มุ่งหน้าบางพลี ช่วง กม.51+400 รถบรรทุกจอดเสีย กีดขวาง 1 ช่องทางซ้าย 

Cr.กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

17 Visitors | Share this: