​“ท่วมสูงเสมอฟุตปาธ” แนะหลีกเลี่ยง!! ถนนสามัคคี ตั้งแต่ใต้ทางพิเศษศรีรัช - คลองประปา

18 ต.ค. 2563 | 06:48:04
เช้านี้รับแจ้ง น้ำท่วมขังบนผิวการจราจร ถนนสามัคคี ตั้งแต่ใต้ทางพิเศษศรีรัช ไปจนถึงก่อนออกถนนประชาชื่น ทั้งขาเข้า และขาออก ความสูงเสมอฟุปาธ ทำให้รถผ่านได้อย่างช้าๆ การจราจรเริ่มติดขัดสะสม  
398 Visitors | Share this: