แถลงสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 "ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มเติม และไม่มีผู้เสียชีวิต"

22 พ.ค. 2563 | 22:27:12
แถลงสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

- ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
- ผู้ป่วยสะสม 3,037 ราย
- หายป่วยแล้ว 2,910 ราย

ผู้เสียชีวิต 56 ราย คงเดิม

Share this: