เลี่ยงได้ เลี่ยงเลย!! ​บ่ายนี้ ม.รามฯ หัวหมาก มีงานสอบ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 10,000 คน

18 ต.ค. 2563 | 07:22:08
วันนี้ (18 ต.ค. 63) ตั้งแต่เวลา 13.00 -18.00 น. ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคารกงไกรลาศ อาคารเวียงคำ อาคารเวียงผา และอาคารศิลาบาตร ถูกจัดเป็นสถานที่สอบ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา โดยมีผู้เข้าสอบ 10,000 คน ซึ่งอาจทำให้มีการจราจรภายในมหาวิทยาลัยหนาแน่น 

>>> โปรดเลี่ยงเส้นทางการจราจรในวันและเวลาดังกล่าว <<< 


238 Visitors | Share this: