เรือของพ่อ "เรือ ต.91"

16 ก.ย. 2563 | 12:47:04
เรือของพ่อ "เรือ ต.91"

กองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ ด้วยความน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการออกแบบ และต่อเรือ จึงมีความตั้งใจที่จะนำเรือ ต.91 ที่รับใช้ชาติและกองทัพเรือมาเป็นเวลา 51 ปี ซึ่งบัดนี้ได้ปลดระวางประจำการ มาอนุรักษ์จัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ “เรือ ต.91” ณ บริเวณอ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ เพื่อเป็นแลนด์มาร์ค และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งใหม่ของอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริว่า กองทัพเรือควรจะอนุรักษ์เรือรบเก่าไว้ แล้วจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางทหาร เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณะชน และจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดชลบุรี และชาวสัตหีบอีกด้วย

เครดิต กองทัพเรือ Royal Thai Navy 

208 Visitors | Share this: