เมืองเซโปน ยังวิกฤต อุทกภัยหนักในถิ่นภูไท สปป.ลาว

18 ต.ค. 2563 | 22:59:52
 
วันที่ 18 ต.ค.2563 เกิดสภาพน้ำท่วมเส้นทางหมายเลข 9 จุดบ้านโพนม่วง ถึงบ้านนาบ่อ เมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 

สืบเนื่องจากมวลน้ำ ที่ไหลมาจากเซบังเหียง ,เซกอก และเซโปน มีปริมาณมาก พร้อมกับฝนที่ตกไม่หยุด

 เมืองเซโปน ติดกับชายแดนเวียดนาม ประสบภัยน้ำท่วมมาหลายสัปดาห์แล้ว เพราะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเวียดนามตอนกลาง มีมวลน้ำไหลมาจากฝั่งเวียดนาม 
 
เมืองเซโปน เป็นถิ่นฐานชาวภูไทเซโปน อยู่ทางภาคตะวันออกของแขวงสะหวันนะเขต ในอดีตเป็นสมรภูมิสงครามอินโดจีน 

การเดินทาง : ตามเส้นทางหมายเลข 9 ตัดกับหมายเลข 13 ใต้ จากแยกเซโน ผ่านเมืองอุทุมพอน เมืองอาดสะพังทอง เมืองพะลานไซ เมืองพิน และเมืองเซโปน ระยะทาง 200 ก.ม.


ขอบคุณ Tholakong  Hot News 
ข้อมูลจาก เป็นเรื่อง เป็นลาว 
170 Visitors | Share this: