ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันพระใหญ่ "วันเข้าพรรษา - วันอาสาฬบูชา” ฝ่าฝืนคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่น

12 ก.ค. 2562 | 03:59:18
ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันพระใหญ่ "วันเข้าพรรษา - วันอาสาฬบูชา” ฝ่าฝืนคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่น 

ทั้งนี้ มติของคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2551 ได้กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็น "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" 

หากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายหรือมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โทร. 02 590 3342
Share this: