สปอตวิทยุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91 ประจำปี 2562

18 ม.ค. 2562 | 01:46:12
สปอตวิทยุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91 ประจำปี 2562 
 
สปอตวิทยุ ตอนที่ 1 : แนะนำสำนักงาน กปร. ออกอากาศทางสถานีวิทยุสวพ.FM91
 
สปอตวิทยุ ตอนที่ 2 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหล่งความรู้คู่ธรรมชาติ
สปอตวิทยุ ตอนที่ 3  : สำนักงาน กปร. เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards
​ 
สปอตวิทยุ ตอนที่ 4 สำนักงาน กปร. เปิดรับสมัคร โครงการ RDPB Camp รุ่นที่ 9 
 
สปอตวิทยุ ตอนที่ 5 การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ​
สปอตวิทยุ ตอนที่ 6  สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10

สปอตวิทยุ ตอนที่ 7 ประกวดผลงานหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ 7
สปอตวิทยุ ตอนที่ 8  38 ปี สำนักงาน กปร. กับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สปอตวิทยุ ตอนที่ 9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานคู่ความรู้

สปอตวิทยุ ตอนที่ 10     37 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

 

Share this: