สปอตวิทยุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91

30 มี.ค. 2561 | 00:41:55
สปอตวิทยุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91

 
สปอตวิทยุตอนที่1 รายการ “ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ประโยชน์สุขปวงประชา“ ทางสถานีวิทยุสวพ.FM91 โดย สำนักงาน กปร.
 
 
สปอตวิทยุตอนที่ 2 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8 ทางสถานีวิทยุสวพ.FM91 โดย สำนักงาน กปร.

 
สปอตวิทยุตอนที่ 3 รับสมัครโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8

 
สปอตวิทยุตอนที่ 4 งานสัมมนาวิชาการ "โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 7

 
สปอตวิทยุ ตอนที่ 5 ​สำนักงาน กปร. ผู้สานต่องานพระราชดำริ

 
สปอตวิทยุ ตอนที่ 6  ช่องทางติดตามข่าวสาร สำนักงาน กปร.

 
สปอตวิทยุ ตอนที่ 7  “ชมศูนย์ฯ ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ประจำปี 2561

 
สปอตวิทยุ ตอนที่ 8  สำนักงาน กปร. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 5
สปอตวิทยุ ตอนที่ 9 งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ประจำปี 2561 ​

 
 
สปอตวิทยุ ตอนที่ 10 ขับเคลื่อนงานวันดินโลก  


 

Share this: