สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ประจำปี 2563

04 พ.ย. 2563 | 22:36:17
สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ประจำปี 2563 ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91

 
 

​สปอร์ตวิทยุประชาสัมพันธ์ตอนที่ 1 เรื่อง สืบสานงานพัฒนา
 
 

​สปอร์ตวิทยุประชาสัมพันธ์ตอนที่ 2 เรื่อง การประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards ในการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่
 

​สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 3 เรื่อง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหล่งท่องเที่ยวคู่ความรู้
 

สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 4 เรื่อง เริ่มจากศูนย์ ก้าวตามรอย...สู่ความสำเร็จ
 

สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 5 เรื่อง อยู่อย่างเพียงพอด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 6 เรื่อง ขยายผล ต่อยอดการพัฒนา
 

สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 7 (1) เรื่อง กิจกรรม “ต่อยอด ชีวิตวิถีใหม่ ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน”
 
 
 
สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 7 (2) เรื่อง "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”​
 

สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 8 (1) เรื่อง ชวนชม “ศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ”
 

สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 8 (2) เรื่อง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
 

สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 9 เรื่อง 39 ปี สำนักงาน กปร.
 

สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 10 สำนักงาน กปร.น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
Share this: