สถ. จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เติมเครื่องอุปโภคบริโภคที่ตู้ปันสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

03 มิ.ย. 2563 | 00:03:55
สถ. จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เติมเครื่องอุปโภคบริโภคที่ตู้ปันสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันนี้ (3 มิถุนายน 2563) ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น – นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย นายทวี เสริมภักดีกุล นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดี สถ. พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สถ. ร่วมในพิธี

โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามลำดับ ทั้งนี้ ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 4 สถ. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 อีกด้วย

หลังจากนั้น อธิบดี สถ. ได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ด้วยการเติมเครื่องอุปโภคบริโภคที่ตู้ปันสุข จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย หน้าวัดราชาธิวาสวิหาร, หน้าวัดอินทรวิหาร และบริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานเกษะโกมล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันแก่พี่น้องประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.

ครั้งที่ 27/2563
ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2563
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Share this: