สถานีวิทยุในเครือบริษัทฯ


สวพ.เชียงใหม่ AM 918

สวพ.พิษณุโลก AM 1422

สวพ.นครสวรรค์ FM 105.75

สวพ.ขอนแก่น FM 104.5

สวพ.นครราชสีมา AM 990

สวพ.สุราษฏร์ธานี FM 99

สวพ.นครศรีธรรมราช FM 91.5

สวพ.สงขลา AM 1098