สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย "ไม่มีผู้เสียชีวิต"

04 ส.ค. 2563 | 09:12:52
สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2563

- ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย
- ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,312 ราย 
- หายป่วยแล้ว 3,135 ราย (หายป่วยเพิ่ม 10 ราย)
- เสียชีวิตสะสม 58 ราย (คงเดิม)

สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
- ยอดผู้ติดเชื้อรวม 17,757,496 ราย
- อาการรุนแรง 65,603 ราย
- รักษาหายแล้ว 11,160,054 ราย
- เสียชีวิต 682,998 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 4,705,889 ราย
2. บราซิล จำนวน 2,666,298 ราย
3. อินเดีย จำนวน 1,697,054 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 839,981 ราย
5. แอฟริกาใต้ จำนวน 493,183 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 108 จำนวน 3,312 ราย

Share this: