สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้ป่วยรายใหม่ 10 ราย "ไม่มีผู้เสียชีวิต"

17 ก.ย. 2563 | 10:17:24
สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563
- ผู้ป่วยรายใหม่ 10 ราย
- ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,490 ราย
- หายป่วยแล้ว 3,316 ราย (หายป่วยเพิ่ม 1 ราย)
- เสียชีวิตสะสม 58 ราย (คงเดิม)

ผู้ป่วยรายใหม่ 10 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าพักในสถานกักกันที่รัฐจัดให้

โดยเดินทางมาจาก
- อินเดีย 2 ราย
- อินโดนีเซีย 2 ราย
- เมียนมา 1 ราย
- เอธิโอเปีย 1 ราย
- เยเมน 4 ราย

สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.
- ยอดผู้ติดเชื้อรวม 29,724,117 ราย
- อาการรุนแรง 60,907 ราย
- รักษาหายแล้ว 21,538,547 ราย
- เสียชีวิต 939,140 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 6,788,147 ราย
2. อินเดีย จำนวน 5,018,034 ราย
3. บราซิล จำนวน 4,384,299 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 1,073,849 ราย
5. เปรู จำนวน 738,020 ราย

** ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 128 จำนวน 3,490 ราย

90 Visitors | Share this: