สถานการณ์ข่าว COVID-19 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย หายป่วยเพิ่ม 14 "ไม่มีผู้เสียชีวิต"

01 ส.ค. 2563 | 13:01:57
สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
- ผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย
- ผู้ป่วยสะสม 3,310 ราย
- หายป่วยแล้ว 3,125 ราย (หายป่วยเพิ่ม 14 ราย)
- ผู้เสียชีวิต 58 ราย (คงเดิม)

ผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ คัดกรอง ณ ด่านฯ และเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้
- อียิปต์ 5 ราย

4 รายแรก เป็นนักศึกษาชายไทย อายุ 21 ปี (2 ราย) และ 24 ปี (2 ราย) เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 24 ก.ค.63 เที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 1 ราย) เข้าพักในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ ที่จ.ชลบุรี และตรวจหาเชื้อในวันที่ 29 ก.ค.63 ผลตรวจพบเชื้อ ทั้งหมดไม่มีอาการ

1 ราย เป็นชายไทย อายุ 28 ปี เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 30 ก.ค.63 โดยผ่านการคัดกรอง ณ ด่านควบคุมโรค พบว่ามีอาการเข้าเกณฑ์ PUI คือเริ่มป่วยวันที่ 26 ก.ค.63 ด้วยอาการ มีไข้ และหายใจลำบาก จึงตรวจหาเชื้อในวันที่ 30 ก.ค.63 ผลตรวจพบเชื้อ

เนเธอร์แลนด์ 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 52 ปี อาชีพเชฟบนเรือ เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 25 ก.ค.63 เข้าพักในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ ที่จ.สมุทรปราการ และตรวจหาเชื้อในวันที่ 29 ก.ค.63 ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ

สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
- ยอดผู้ติดเชื้อรวม 17,474,020 ราย
- อาการรุนแรง 66,377 ราย
- รักษาหายแล้ว 10,937,750 ราย
- เสียชีวิต 676,755 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 4,634,985 ราย
2. บราซิล จำนวน 2,613,789 ราย
3. อินเดีย จำนวน 1,639,350 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 834,499 ราย
5. แอฟริกาใต้ จำนวน 482,169 ราย

​ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 107 จำนวน 3,310 ราย​

Share this: