ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แจ้งปิด16.00 น.

16 ต.ค. 2563 | 15:30:42
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แจ้งปิด16.00 น.

เนื่องจากมีการปิดการจราจรโดยรอบศูนย์การค้าตั้งแต่เวลา 14:00 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ขอปรับเวลาการปิดให้บริการในวันนี้ ( 16 ต.ค. 2563) เป็นเวลา 16.00 น. เพื่อความสะดวกในกรเดินทางสัญจรของพนักงานบริษัท ร้านค้า และลูกค้าภายในศูนย์ฯ
ทางศูนย์การค้าขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
CENTRAL PATTAN A PUBLIC COMPANY LIMITED

49 Visitors | Share this: