วิธีระงับอาการ "หัวร้อน" ขณะขับขี่รถบนท้องถนน

12 ก.ย. 2563 | 09:19:17
วิธีระงับอาการ "หัวร้อน" ขณะขับขี่รถบนท้องถนน

ปัจจุบันการทะเลาะวิวาทบนท้องถนน หรืออาการ “หัวร้อน” ที่ทุกคนต่างเรียกกัน มักจะปรากฎให้เห็นมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก ความกดดันจากสภาพจราจร, การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน, การสูญเสียความสามารถในการยับยั้งชั่งใจ หรือ ประสบการณ์ในการขับขี่ ซึ่งการทะเลาะวิวาทบนท้องถนนนั้น จะส่งผลเสียทำให้เกิดอุบัติเหตุ , ทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย หรือทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทขณะขับขี่รถ เราควรมีวิธีระงับอาการ "หัวร้อน" ขณะขับขี่รถบนท้องถนน ดังนี้

1. ผู้ขับขี่ควรรู้จักการจัดการอารมณ์ของตนเอง เช่น การยับยั้งความโกรธ
2. ผู้ขับขี่จะต้องมีสติในการใช้รถใช้ถนนอยู่เสมอ
3. ผู้ขับขี่ควรมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทาง
4. ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เช่น ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร , การไม่ดื่มสุราขณะขับขี่
5. ผู้ขับขี่ควรสร้างบรรยากาศภายในรถให้ผ่อนคลาย เช่น การเปิดเพลงที่ตนเองชอบ

เครดิต กองปราบปราม

165 Visitors | Share this: