ลืมกุญแจรถยนต์ไว้ในรถแท็กซี่ !!

18 ต.ค. 2563 | 20:55:34
คุณวีระญา แจ้งลืมกุญแจรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า และลูกกุญแจ 2 ดอก ลืมไว้ในแท็กซี่ ขึ้นมาจาก เจเจ มอลล์ ไปลงที่ รพ.พระมงกุฏ เวลา 18.40 น. ที่ผ่านมา ท่านใดเก็บได้ติดต่อกลับ สวพ.FM91 

28 Visitors | Share this: