รายการวิทยุ ชุด "ร้อยดวงใจ สืบสานงานพัฒนา”

18 ม.ค. 2562 | 01:34:41

รายการวิทยุ ชุด "ร้อยดวงใจ สืบสานงานพัฒนา” รายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ สำนักงาน กปร. กับสถานีวิทยุ สวพ.FM91  นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ เกี่ยวกับแนวพระราชดำริ และผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในการเผยแพร่องค์ความรู้และการสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
 
ตอนที่ 1 สำนักงาน กปร. กับการดำเนินงาน ในปี 2562 พร้อมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ตอนที่ 2  สามดำมหัศจรรย์ พัฒนาสู่ความสำเร็จ ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย
 
ตอนที่ 3 น้ำพระราชหฤทัย...สู่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
ตอนที่ 4 โครงการฝึกอบรมนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 8
 
ตอนที่ 5 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
ตอนที่ 6โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยฯ ...น้ำพระราชหฤทัย ดับทุกข์เข็น
ตอนที่ 7 สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ
ตอนที่ 8 โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ : สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ตอนที่ 9 องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตอนที่ 10 โครงฝายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอำนาจเจริญ

ตอนที่ 11 หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 8

ตอนที่ 12 ดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจราษฎร สู่โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่ฯ
ตอนที่ 13 สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
ตอนที่ 14 ฝายน้ำล้น  แหล่งน้ำชุบชีวิตราษฎรบ้านแซร์ออ
ตอนที่ 15 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขยายผลความสำเร็จสู่ราษฎร 
 
ตอนที่ 16 โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้นแบบสร้างสุขสู่ชุมชน

ตอนที่ 17 การติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ของพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี

ตอนที่ 18 การติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

ตอนที่ 19 การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ของนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ฯ
 
ตอนที่ 20 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อประโยชน์สุขปวงประชา
 
ตอนที่ 21 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนา ขยายผลความสำเร็จสู่
ราษฎร 

 
ตอนที่ 22 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสร้างรากฐานการศึกษาเยาวชนไทย
ตอนที่ 23 คุรุทายาท...แสงประทีปสู่ครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน 
 
ตอนที่ 24 สายน้ำแห่งพระเมตตา ชุบชีวิตราษฎรตำบลยางหัก
ตอนที่ 25 ทุนการศึกษาพระราชทาน สร้างชีวิต รากฐานการศึกษาเยาวชนไทย
 
ตอนที่ 26 ฝายบ้านเขาแดงพัฒนา หยาดน้ำพระราชหฤทัย ในหลวงรัชกาลที่ 10
ตอนที่ 27 การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดระนอง ของพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี

ตอนที่ 28 การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคกลาง ของพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 
ตอนที่ 29 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พระบารมีแผ่ไพศาล

ตอนที่ 30 สืบสานพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ สู่เจ้าของสวนผักวัยรุ่น 
ตอนที่ 31 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp Extra รุ่นที่ 2 (ตอนที่ 1)  
 
ตอนที่ 32 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp Extra รุ่นที่ 2 (ตอนที่ 2)
ตอนที่ 33 การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดตรัง ของพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี

ตอนที่ 34  อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยฯ  เพื่อประโยชน์สุขปวงประชา
ตอนที่ 35  โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 9 (ตอนที่ 1)  

ตอนที่ 36  โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 9 (ตอนที่ 2)  
 
ตอนที่ 37 ยกระดับ ส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่พระราชทานเขตพื้นที่ภาคใต้

ตอนที่ 38 จากศูนย์ สู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ 
ตอนที่ 39 ผลสำเร็จโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์หุบกะพง

ตอนที่ 40 โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ดอนขุนห้วย
ตอนที่ 41 “ภูสิงห์” ผลสำเร็จการพัฒนาพื้นที่การเกษตร สร้างชีวิตใหม่ให้ชาวประชา

ตอนที่ 42 สืบสานงานพัฒนา เกษตรกรต้นแบบด้านประมง (ศูนย์ฯภูสิงห์) จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก

ตอนที่ 43 การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ (ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดกำแพงเพชร) ของนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

ตอนที่ 44 อ่างเก็บน้ำคลองไพรฯ สร้างอาชีพ สร้างสุข แก่ราษฎรพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ตอนที่ 45 “หญ้าแฝก” รางวัลสู่ความสำเร็จในชีวิต

ตอนที่ 46 การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง : โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
ตอนที่ 47  ที่ดินพระราชทาน มรดกล้ำค่า สร้างอาชีพและรายได้แก่ราษฎร

ตอนที่ 48 สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสบขุ่น
ตอนที่ 49  “เมล็ดพันธุ์” แห่งความหวัง

ตอนที่ 50 “กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม” สู่การพัฒนาชาวนาไทย 
ตอนที่ 51 โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 8
ตอนที่ 52  พระบารมีแผ่ไพศาล สู่ชุมชนบ้านสันติ  2

 

Share this: