พิธียกเสาโกเต้ง ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง จ.ภูเก็ต

17 ต.ค. 2563 | 03:18:55
เมื่อเวลา 17.09 น. วันที่ 16 ต.ค. 2563 บริเวณลานพิธีกรรมศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธียกเสาโกเต้งหรือเสาตะเกียงเทวดาทั้ง 9 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2563 ระหว่างวันที่17-25 ตุลาคม 2563 โดยมีนางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขานุการนายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ), นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย อดีตสว.ภูเก็ต, น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และประชาชนชาวภูเก็ต ตลอดจนนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยต่างสวมใส่ชุดขาวเข้าร่วมจำนวนมาก แต่ค่อนข้างน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงการจัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระวาดของโรค ซึ่งทางศาลเจ้าได้มีการตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ มีการเน้นย้ำเรื่องการเว้นระยะห่าง และการสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ในส่วนของการประกอบพิธีนั้น มีเพียงองค์เล่าเอี๊ยซึ่งเป็นองค์พระใหญ่ที่สุดประจำศาลเจ้า ประทับทรงเพียงองค์เดียว และไม่มีการแสดงปาฎิหารใดๆ ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาเป็นระยะๆ 

 
ในส่วนของศาลเจ้าต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตที่มีการประกอบพิธีถือศีลกันผักนั้นต่างประกอบพิธียกเสาโกเต้วเช่นกัน อาทิ ศาลเจ้าบางเหนียว ศาลเจ้าสามกอง ศาลเจ้ากะทู้ เป็นต้น ซึ่งแต่ศาลเจ้าก็ยังคงมีประชาชนต่างใส่ชุดขาวมาร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนที่หน้าเทศบาลเมืองกะทู้นาย ณรงค์ วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีเปิดปะเพณีถือศีลกินผักของอ๋ามกะทู้ที่ทางเทศบาลเมืองกะทู้จัดขึ้น ซึ่งอ๋ามกะทู้ถือเป็นอ๋ามแรกของประเทศไทยที่เริ่มประเพณีถือศีลกินผัก 

สำหรับกำหนดการประเพณีถือศีลกินผักจ.ภูเก็ตประจำปี 2563 ของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้งและศาลเจ้าอื่นๆนั้นหลังจากที่มีการประกอบพิธียกเสาโกเต้งแล้ว จะมีการประกอบพิธีอัญเชิญหยกอ๋องซ่งเต่ กิ๋วอ๋องไต่เต่เหลงก้วนไตเต่ (มหาราชแห่งเทพเจ้าและพระราชาธิราชทั้งเก้าพระองค์) ในเวลา23.09 น.ที่ปลายแหลมสะพานหิน อ.เมือง ส่วนพิธี“อิ้วเก้ง” หรือแห่พระรอบเมืองจะเริ่มในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 โดยศาลเจ้าจ้อสู่ก้งนาคาหรือศาลเจ้าฮุนจงอ๊าม จะประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองเป็นศาลเจ้าแรก และในช่วงเย็นวันเดียว (18 ต.ค.63) มีการประกอบพิธีสวดมนต์ถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10

 //  ที่มา : ปชส.ภูเก็ต 
181 Visitors | Share this: