พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงผนวช

30 ต.ค. 2559 | 15:39:40
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสด็จออกทรงผนวช วันที่ 22 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2499 และทรงลาผนวชวันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2499 ทรงได้รับสมณฉายานามว่า ภูมิพโล พระองค์ทรงปฏิบัติตามแบบอย่างของพระบรมราชบุพการี ในการทำนุบำรุงพระศาสนา และเสด็จพระราชดำเนินไปในงานพิธีเกี่ยวกับศาสนาตามที่มีผู้กราบบังคมทูลเชิญ โดยมิได้ทรงเลือกที่รักมักที่ชัง
 
นอกจากนี้ ยังทรงสนพระราชหฤทัยในการสร้างพระพุทธรูป พระพุทธรูปองค์แรกที่ทรงให้สร้างคือ พระพุทธรูปปางประทานพร ภ.ป.ร. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีแนวพระราชดำริว่า พระพุทธรูปปางประทานพร ภ.ป.ร. ควรมีลักษณะสง่างาม เข้มแข็งแต่ไม่แข็งกระด้าง อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ และให้ความรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งแก่เหล่าพสกนิกร ทรงโปรดให้หล่อขึ้น 2 ขนาด คือ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ที่ฐานรองพุทธบัลลังก์มีอักษรไทยจารึกว่า "คนไทยจะรักความเป็นไทยอยู่ได้ด้วยมีสติสำนึกในความสามัคคี" ฐานด้านหลังจารึกว่า "เสด็จพระราชดำเนินในพิธีหล่อ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 29 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2508"

Share this: