ฝนก็ตก รถก็ติด !! ถนนพหลโยธิน

03 มิ.ย. 2563 | 20:10:19
ฝนก็ตก รถก็ติด !! ถนนพหลโยธิน 

ถ.พหลโยธิน ขาเข้า มุ่งหน้า ต่างระดับคลองหลวง
เชิงทางขึ้นสะพานกลับรถ "โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒"
รถบรรทุกจอดเสีย อยู่ระหว่างเคลื่อนย้่าย ท้ายสะสมถึงต่างระดับบางปะอิน

cr. กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง
Share this: