ปภ.แนะเรียนรู้การป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน

16 ก.ย. 2563 | 10:49:21
ปภ.แนะเรียนรู้การป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้า ในช่วงฤดูฝน ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ขณะเกิดฝนฟ้าคะนองหรือฟ้าผ่า ไม่สัมผัสผู้ถูกไฟฟ้าดูดโดยตรงเพราะอาจได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต
นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า อุบัติภัยจากไฟฟ้า มักเกิดบ่อยครั้งในช่วงฤดูฝน เนื่องจากความชื้นจากฝนและน้ำเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า ทำให้ผู้ใช้งานมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน ดังนี้ ควรเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะ เพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่ว จะถูกไฟฟ้าดูด รวมถึงหมั่นตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย หากชำรุดให้รีบซ่อมแซม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูด อาทิ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เบรกเกอร์ ควบคุมไฟ ไม่นำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดมาใช้งาน โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำ เพราะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย นอกจากนี้ ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง เพราะหากเกิดฟ้าผ่าบริเวณใกล้เคียง จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายและผู้ใช้งานได้รับอันตราย ในกรณีที่มีน้ำท่วมบ้าน ให้ตัดกระแสไฟฟ้า โดยปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กไฟ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วพร้อมขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พ้นจากระดับน้ำท่วมถึง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดและเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับอันตราย หากจำเป็นต้องผู้เข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดผู้เข้าช่วยเหลือต้องยืนบนพื้นที่แห้ง ร่างกายไม่เปียกชื้น และสวมรองเท้ายาง ไม่สัมผัสผู้ถูกไฟฟ้าดูดรีบตัดกระแสไฟฟ้าโดยปิดสวิตช์ ถอดปลั๊ก สับคัตเอาท์ พร้อมนำวัสดุที่ไม่เป็นฉนวนไฟฟ้าดูด อาทิ ผ้าแห้ง หนังสือพิมพ์โดยเขี่ยสายไฟให้หลุดจากตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูด พร้อมผลักผู้ถูกไฟฟ้าดูดออกจากบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว เพื่อป้องกันได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูด ทั้งนี้ การเรียนรู้การป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้า จะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความปลอดภัย

81 Visitors | Share this: