น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล 18,20 มกราคม 2559

18 ม.ค. 2559 | 11:13:08
ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล เนื่องด้วย การประปานครหลวง (กปน.) จะดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าแรงสูงของสถานี สูบจ่ายน้ำลุมพินี เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการสูบจ่ายน้ำประปา

ในคืนวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 23.00- 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ ถนนสาทรเหนือ-ใต้ ถนนพระราม 4 ตั้งแต่ทางด่วน ถึงหัวลำโพง ถนนอังรีดูนังต์ ถนนจันทน์ ถนนสวนพลู ถนนนางลิ้นจี่ ถนนสาธุประดิษฐ์ ถนนพระราม 3 ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกตัดถนนสีลม ถึงแยกตัดถนนพระราม 3 ถนนสี่พระยา ถนนสาทร ถนนราชดำริ และในคืนวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 22.00- 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. จะดำเนินการซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตรที่แตกรั่ว บริเวณซอยกันตนา ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ ถนนบางใหญ่-บางคูลัด (ซอยกันตนา) ทั้งสองฝั่ง ช่วงตั้งแต่คลองประปา ถึงสามแยกไทรน้อย-วัดต้นเชือก ถนนสำเร็จพัฒนา ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่สำนักงานทางหลวงจังหวัดนนทบุรี ถึงคลองทวีวัฒนา ถนนประชาอุทิศตั้งแต่คลองประปา ถึงสามแยกวัดต้นเชือก-ไทรน้อย ถนนไทรน้อย-วัดต้นเชือก ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่วัดต้นเชือก ถึงคลองวาเดียว ถนนต้นเชือก ถึงสี่แยกคลองโยง พร้อมซอยแยก ซอยแก้วอินทร์ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่หมู่บ้าน Senery ถึงหมู่บ้านธนาวิลเลจ

และ ในคืนวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00- 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. ทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าแรงสูงของโรงงานผลิตน้ำสามเสน เพื่อเสริมเสถียรภาพในการผลิตสูบจ่ายน้ำประปา โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ พื้นที่บริการของสำนักงานประปาสาขาแม้นศรี ทั้งหมด ถนนพระราม 4 ถนนประดิพัทธ์ ตั้งแต่แยกประดิพัทธ์ ถึงแยกสะพานควาย ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถึงแยกสะพานควาย ถนนดินแดง จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2559 ก ารประปานครหลวง

Share this: