ทุกวันเสาร์ ..เวลาดีดี 15.15 น. รายการกฎหมายชายคา ..ปัญหาชาวบ้าน โดยศาลปกครอง รับฟังได้ทาง สวพ.FM91

01 ส.ค. 2563 | 13:17:57
รายการกฎหมายชายคา ..ปัญหาชาวบ้าน โดยศาลปกครอง

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 15.25 - 15.45 น. ทาง สวพ.FM91 (สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์และตอบคำถามของผู้ฟังทางบ้าน)

วันเสาร์ ที่1 สิงหาคม 2563

หัวข้อ ผู้บังคับบัญชา รับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อจิตใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้หรือไม่

ผู้ดำเนินรายการ คุณ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข

ผู้ให้สัมภาษณ์ นายจิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง

Share this: