ติดสูสี !! ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 กม. 34

01 ก.ค. 2563 | 09:11:40
ติดสูสี !! ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 กม. 34 

ทิศทาง ขาเข้า ไปรามอินทรา งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง กม.34+300 ปิด 1 ช่องทางกลาง 
ทิศทาง ขาออก มีปัญหาลงลำลูกกา (กม. 31) 

cr. กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง
Share this: