ชวนผู้ใช้แรงงาน ร่วมพัฒนาทักษะฝีมือ

19 ต.ค. 2563 | 01:33:42

  เชิญชวนพี่น้องผู้ใช้แรงงาน สมัครเข้ารับการพัฒนาทักษะ หรือสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติทุกสาขาอาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน ปัจจุบันประกาศแล้ว 83 สาขาอาชีพ สุดสุด 815 บาทต่อวัน โดยจะเริ่มอบรมในช่วงเดือน พ.ย. 63 เป็นต้นไป 

 สำหรับการฝึกอบรมนั้นมีตั้งแต่การฝึกทักษะให้กับแรงงานใหม่ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อน ในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน มีระยะเวลาการฝึก 2-4 เดือน และฝากฝึกในสถานประกอบกิจการอีก 1-2 เดือน สำหรับแรงงานที่มีพื้นฐานความรู้ในสาขาที่เข้าฝึกอบรมบ้างแล้ว สามารถสมัครเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือ ระยะเวลาการฝึกมีตั้งแต่ 18 - 60 ชั่วโมง 

 นอกจากนี้ กรณีที่เป็นผู้ว่างงาน แรงงานทั่วไป ที่ต้องการนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริม หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือต้องการเปลี่ยนอาชีพ ก็มีหลักสูตรระยะสั้นเพียง 3 วัน หรือ 18 ชั่วโมง เน้นสาขาที่สามารถรับเหมางาน หรือเป็นอาชีพอิสระ เช่น การประกอบอาหาร ทำขนม ช่างก่อสร้าง ช่างปูกระเบื้อง ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างเชื่อม เป็นต้น 

ผู้สนใจเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือ สมัครได้ที่สถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือดูรายละเอียดที่ www.dsd.go.th เมนู สมัครฝึกอบรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 4035 
33 Visitors | Share this: