#91เตือนกัน คุณอยู่ถึงขั้น "โรคติดพนัน Gambling disorder" แล้วหรือยัง ?

02 มิ.ย. 2563 | 09:10:37

ถ้าคุณมีอาการอย่างน้อย 4 ใน 9 ข้อ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เรียกว่า "โรคติดพนัน Gambling disorder"


 - เพิ่มจำนวนเงินในการเล่นแต่ละครั้ง เพื่อให้รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าเดิม

- รู้สึกกระสับกระส่ายหรือหงุดหงิด เมื่อพยายามลดหรือเลิกการพนัน

- พยายามควบคุม ลด หรือเลิกการพนันหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ

- คิดวกวนถึงการพนันบ่อยๆ เช่น ย้อนนึกถึงช่วงเวลาเล่นพนันที่ผ่านมา

- เล่นการพนันบ่อยๆ เมื่อรู้สึกตึงเครียด

- หลังสูญเงินไปกับการพนันแล้วจะพยายามแก้ตัวด้วยการไปเล่นอีกบ่อยครั้ง

- โกหกเพื่อปกปิดการเล่นพนัน

- บกพร่องหรือสูญเสียความสัมพันธ์หน้าที่การงาน การเรียน

- ยอมทำตามคำสั่งคนอื่นเพื่อให้ช่วยเหลือเรื่องเงินในการเล่นพนัน

หากพบว่าตนเองเข้าข่ายโรคติดพนัน สามารถรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง  เครดิต :  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
 
Share this: