ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ประจำปี 2563

05 พ.ย. 2563 | 14:46:56
ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ประจำปี 2563 ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 1 องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดเลย
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 2 สำนักงาน กปร.ชวนน้องๆ ที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมเรียนรู้ สืบสาน ปณิธานของพ่อ ขยายเวลารับสมัคร ถึง 5 ก.พ.2563
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 3 เรื่อง สำนักงาน กปร. นำเยาวชนอาสา ร่วมโครงการค่ายเชาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 4 ​เรื่อง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขยายผลสำเร็จ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง
 
       

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 5 เรื่อง ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิต
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 6 เรื่อง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ขยายผลสำเร็จ ต่อยอดเพาะเห็ดเศรษฐกิจทำง่ายรายได้ดี
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 7 เรื่อง "สวนผักวัยรุ่น" ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงตนเองและครอบครัว มีอาชีพ มีรายได้ ตามรอยพระราชดำริ
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 8 เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง" หนทางอยู่รอดในวิกฤตโควิด19 มีอาชีพ มีรายได้ ขยายผลการเรียนรู้ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 9 เรื่อง อยู่บ้าน ไม่หยุดเรียนรู้ ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด19 ผ่านสื่อออนไลน์ กับศูนย์ฯ เขาชะงุ้ม
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 10 - 2563 เรื่อง ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ขยายผล เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตรกร ปลูก "ทุเรียนหมอนทองศรีสะเกษ" มุ่งสู่มาตรฐานส่งออก GAP
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 11 - 2563 เรื่อง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สร้างแปลงเทคโนโลยีการเกษตร ส่งต่อองค์ความรู้ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกร สู้ภัยโควิด19 ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 12 - 2563 เรื่อง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เปิดช่องทางออนไลน์ ช่วยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ให้เกษตรกร ปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 13 - 2563 เรื่อง มหัศจรรย์ แห่งศูนย์ ฯ ภูพาน สืบสานพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ช่วยเกษตรกร
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 14 เรื่อง โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริบ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย ขยายผลพื้นที่บุกรุก ต่อยอดสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ราษฎร
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 15 เรื่อง “ต่อยอด ชีวิตวิถีใหม่ ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ” จัดอบรมฟรี ขยายผลองค์ความรู้ ส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร เพิ่มรายได้ สู้ภัยโควิด19
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 16 เรื่อง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ชวนชม "ศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ" สืบสาน รักษา ต่อยอด เรียนรู้สู่วิถีใหม่
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 17 เรื่อง โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดเชียงบังฯ พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎร​
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 18 เรื่อง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ขยายผลองค์ความรู้ สนับสนุนอาหารกลางวันสู่สถานศึกษา ในถิ่นทุรกันดาร​

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 19 เรื่อง ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ ฯ ขยายองค์ความรู้ ส่งเสริมเกษตรกรไทย เหนือจรดใต้ สร้างรายได้ คุณภาพส่งออก
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 20 เรื่อง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากรุณาธิคุณ ด้านแหล่งน้ำ ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้ราษฎร จังหวัดนครราชสีมา

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 21 เรื่อง องคมนตรี ติดตามผลสัมฤทธิ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ราษฎร มีน้ำใช้ทำการเกษตร​
 

 
​ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 22 เรื่อง องคมนตรี ติดตามผลสัมฤทธิ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี “คลองภักดีรำไพ” ช่วยบรรเทาอุทกภัย - อ่างเก็บน้ำคลองศาลทรายฯ แก้ปัญหาภัยแล้ง 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 23 เรื่อง เขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร บรรเทาอุทกภัย พร้อมเสริมการท่องเที่ยว จ.นครนายก
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 24 เรื่อง ฝายบ้านเขาแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี แผ่นดินทองของเกษตรกร พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 25 เรื่อง ฝายคลองท่ากระจาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ส่งเสริมการเกษตรให้ราษฎร กินดี อยู่ดี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Share this: