กรมสุขภาพจิต ได้รับรางวัลภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด หมวด 1 การนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

16 ก.ย. 2563 | 13:50:16
วันนี้ (16 กันยายน 2563) กรมสุขภาพจิต นำโดย นพ.เกียรติภูฒิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เพื่อรับรางวัลภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด หมวด 1 การนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
103 Visitors | Share this: