กฟน. ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 22 - 24 ม.ค. 59

19 ม.ค. 2559 | 11:07:34
กฟน. ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 22 - 24 มกราคม 2559 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง

http://www.mea.or.th/content/detail.php?mid=80&did=1884&tid=1&pid=0
Share this: