กฟน.ดับไฟฟ้า 22 - 24 ม.ค.59

21 ม.ค. 2559 | 13:30:03
กฟน. ดับไฟฟ้าทำงาน วันที่ 22 - 24 ม.ค. 59 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง

http://www.mea.or.th/content/detail.php?mid=80&did=1884&tid=1&pid=0
Share this: