กปน. ขยายเวลาคืนเงินประกันผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ถึง 30 มิ.ย. 64 ย้ำคืนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ไม่มีจำกัดเวลาปิดรับ

15 ต.ค. 2563 | 15:46:09
กปน. ขยายเวลาคืนเงินประกันผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ถึง 30 มิ.ย. 64 ย้ำคืนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ไม่มีจำกัดเวลาปิดรับ 

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ตามที่ กปน. ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยการเปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ ขณะนี้ กปน. ได้ขยายระยะเวลาการรับเงินคืนผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ไปอีก 6 เดือน จากเดิม 31 ธันวาคม 2563 เป็น 30 มิถุนายน 2564 แต่สำหรับการรับเงินคืนผ่านช่องทางบัญชีธนาคาร (ด้วยเลขบัญชีธนาคาร หรือหมายเลขพร้อมเพย์) สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด โดยผู้ใช้น้ำทั้งประเภทที่พักอาศัย (R1) และประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและอื่น ๆ (R2) สามารถลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำได้ที่ 


เว็บไซต์ http://www.mwa.co.th
แอปพลิเคชัน MWA onMobile
(line) http://@MWAthailand

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call Centerโทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง Line: http://@MWAthailand
Share this: