รฟม. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเบี่ยงจราจรบริเวณซอยรามคำแหง 8 - 10 ฝั่งขาเข้า ชิดทางเท้า 1 ช่องจราจร

08 พ.ย. 2561 | 13:22:07

รฟม. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเบี่ยงจราจรบริเวณซอยรามคำแหง 8 - 10 ฝั่งขาเข้า ชิดทางเท้า 1 ช่องจราจร เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีรามคำแหง 12 ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22.30 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดย กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญาที่ 2 ช่วงรามคำแหง 12 – หัวหมาก มีผลให้การจัดจราจรแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
การจัดจราจร พื้นราบบริเวณซอยรามคำแหง 8 – 10

ช่วงที่ 1 : ช่วงเวลา 05.30 – 12.00 น. ของทุกวัน ขาเข้าสัญจรได้ 3 ช่องจราจร ขาออกสัญจรได้ 1 ช่องจราจร
ช่วงที่ 2 : ช่วงเวลา 12.00 – 05.30 น. ของทุกวัน ขาเข้าสัญจรได้ 2 ช่องจราจร ขาออกสัญจรได้ 2 ช่องจราจร

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรในช่วงวันเวลาดังกล่าว ผู้ใช้เส้นทางยังคงสัญจรเข้า-ออก ซอยรามคำแหง 8 และ 10 ได้ตามปกติ อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในระหว่างเนินการ ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3490 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com


Share this: