กอร.รส. กำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมดูแลประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในช่วงฤดูฝน

18 พ.ค. 2560 | 07:19:34


          (17 พ.ค.60) ณ ห้องประชุม กอร.รส.ท้องสนามหลวง: พลตรี สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) โดยมี พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

          เนื่องจากในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆ ดูแลประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย โดยสำนักการโยธา กทม. ได้เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและต่อสายดิน ทั้งในส่วนของเต็นท์รอคอยของประชาชนและเต็นท์ประกอบอาหารให้มีความปลอดภัย รวมทั้งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเต็นท์ และแก้ไขปัญหาน้ำรั่วในทุกเต็นท์ สำนักอนามัย กทม. จัดเตรียมชุดป้องกันไข้หวัดใหญ่จำนวน 600 ชุด สำนักการจราจรและขนส่ง และกรมเจ้าท่า จัดเตรียมเสื้อชูชีพประจำเรือโดยสารทั้งในเส้นทางคลองและแม่น้ำ สำนักการระบายน้ำตรวจสอบจุดที่มีน้ำเร่งระบาย และขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังทั้งหมด นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อร่วมดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ สอดส่องสิ่งผิดปกติ และวัตถุต้องสงสัย ซึ่งทางตำรวจมีหลักสูตรพร้อมทำการฝึกอบรมอยู่แล้ว และกรุงเทพมหานครพร้อมให้การสนับสนุนพื้นที่การฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนและจิตอาสาได้มีความรู้เบื้องต้น ร่วมเป็นหูเป็นตาให้แก่เจ้าหน้าที่ได้อีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันหารือในรายละเอียดของการฝึกอบรมอีกครั้งหนึ่ง

          นอกจากนี้สำนักพระพุทธศาสนาขอให้พระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาพระบรมมหาราชวังเพื่อปลงธรรมสังเวช หรือเดินทางมาพร้อมคณะประชาชนจากต่างจังหวัด ขอให้เข้าจุดคัดกรองก่อนเวลา 17.00 น. โดยพระภิกษุสงฆ์สามารถพักคอยคณะที่เดินทางมาพร้อมกันได้ ณ วัดมหาธาตุ
Share this: